2015 – 2016 SANAT SEZONU PROGRAM DETAYI

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun 2015-2016 Sanat sezonunda yapacağı periyodik sema ayinleri ile aylık konserlerinin tarihleri ve geçileçek eserler belli oldu.

Önceki sanat sezonunda olduğu gibi bu yıl da her hafta Cumartesi günleri Mevlevî Ayini icra edilecek. Ayrıca, her ayın ikinci Cuma günü de konserler yapılacak.

 

 

2015 – 2016 SANAT SEZONU PROGRAM DETAYI

 


KONSER TARİHİ


KONSER İÇERİĞİ


KONSER YERİ


SANAT  YÖN.


SAATİ

 

05.Eylül.2015

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”


 

Beste-i Kadîm


Pencgâh Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

 

19.00

 

12.Eylül.2015

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”


 

Beste-i Kadîm


Pencgâh Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

19.Eylül.2015

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Nâyî Osman Dede’nin


Çargâh Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

26.Eylül.2015

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Nâyî Osman Dede’nin


Çargâh Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

03.Ekim.2015

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Itrî’nin


Segâh Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

10.Ekim.2015

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Itrî’nin


Segâh Mevlevi Ayini


 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

17.Ekim.2015

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”


 

İsmail Dede’nin


Ferahfezâ  Mevlevi Ayini


 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

24.Ekim.2015

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

İsmail Dede’nin


Ferahfezâ  Mevlevi Ayini


 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

30.Ekim.2015

Cuma

 

“Türk Tasavvuf Müziği Konseri”


 

1.Hicazkâr İlahi/Beste: Kâzım Uz

 

Sayd oldu gönül aşkına hayli zamandır


2.Hicazkâr İlahi/Beste: Zekâî Efendi

 

Şöyle skla sırr-ı aşkı tende cânın duymasın

 
3.Hicazkâr İlahi/Beste: Mustafa Düzgünman

 

Hulûs-i kalb ile kâmil yüzün sür hâk-i pâyine

 
4.Hicazkâr Nefes/Güfte: Münir Baba

 

Haktır allahım Muhammed mâhım

 
5.Hicazkâr İlahi/Beste: Muzaffer Özak

 

Taştı rahmet deryâsı

 
6.Hicazkâr Nefes/Güfte: Zâtî

 

Biz bülbül-i lâhûtîyiz

 
7.Hicazkâr Nefes/Güfte: Seyyid Nesîmî

 

Gel gel yanalım âteş-i aşka

 
8.Hicaz Duâ/Beste: Ahmet Hatipoğlu

 

 

MKM

Sultan Veled Salonu

 

Yusuf Kayya

 

20.30

 

31.Ekim.2015

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Zekâî  Dede’nin


Sûzidil Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

07.Kasım.2015

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Zekâî  Dede’nin


Sûzidil Mevlevi Ayini


 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

14.Kasım.2015

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Sultan III. Selim’in


Sûzidilârâ Mevlevi Ayini

 

Mevlana Kültür Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

20.Kasım.2015

Cuma

 

“Türk Tasavvuf Müziği Müziği Konseri”
  


1.Segâh Nefes

 

Müştâk-ı dilim mahbûb-i sübhân Hüseyn’e

 
2.Hüzzam Nefes/Sâmih Rifat 
 

Hezârân per açıp reng-i zıyâdan

 
3.Hüzzam İlahi/Hacı Arif Bey

 

Kurretül-ayn-ı habîbi kibriyâsın yâ hüseyn

 
4.Segâh İlahi/Sadettin Kaynak

 

Kurbanlar tığlanıp gülbank çekildi

 
5.Hüzzam Nefes/Harâbî

 

Kâf ü nûn hıtâbı ızhâr olmadan

 
6.Hüzzam Nefes/Nezih Uzel

 

Şâhım âl-i abâya girenlere aşk olsun

 
7.Mâye Nefes/Fuâdî

 

Şah hüseyn firkatine ağlayan gelsin beri

 
7.Tahir Nefes/Pir Sultan Abdal

 

Ey benim divane gönlüm

 
8.Acemkürdi Nefes/Pir Sultan Abdal

 

Şah-ı merdânın âvâzı

 
9.Muhayyerkürdi İlahi/Sultan IV.Murad

 

Uyan ey gözlerim gafletten uyan

 
10. Hicaz Nefes/Kaygusuz Abdal

 

Evliyadan gelen kelam

 
11.Hicaz Nefes/Dertli

 

Bir araya gelse üç beş aşıklar

 
12. Hicaz Nefes/Kul Himmet

 

Dün gece seyrim içinde

 
13.Hicazi Uşşak Nefes/Pir Sultan Abdal

 

Önüme bir cebel düştü

 

 

MKM

Sultan Veled salonu

 

 

Ahmet Çalışır

 

 

19.30

 

21.Kasım.2015

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Sultan III. Selim’in


Sûzidilârâ Mevlevi Ayini


 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

28.Kasım.2015

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Beste-i Kadîm


Dügâh Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

05.Aralık.2015

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Beste-i Kadîm


Dügâh Mevlevi Ayini


 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

07-17 Aralık

2015

 

“Hz. Mevlana’yı Anma ve Şeb-i Arûs

Törenleri”

 

Nâyî Osman Dede’nin


Rast Mevlevi Ayini


 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

20.00

 

19.Aralık.2015

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Nâyî Osman Dede’nin


Rast Mevlevi Ayini


 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

26.Aralık.2015

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Nâyî Osman Dede’nin


Hicaz Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

02.Ocak.2016

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Nâyî Osman Dede’nin


Hicaz Mevlevi Ayini


 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

09.Ocak.2016

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

İsmail Dede’nin


Hüzzam Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

16.Ocak.2016

Cumartesi

 

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

İsmail Dede’nin


Hüzzam Mevlevi Ayini


 

 

MKM

Sultan Veled Salonu

 

Yusuf Kayya

 

 

19.00

 

22.Ocak.2016

Cuma


 

 

“Türk Sanat Müziği Konseri”


Solist: Ali Kalaycı

 
1.Evc Peşrev/Tanbûrî Ali Efendi

 

Ah eder inler gönül ol turra-i şebgûn için

 
2.Evc Beste/Tanbûrî Ali Efendi

 

Söylemem derdimi hem-derdim olan âha bile

 
3.Evc Ağır Semâî/Tanbûrî Ali Efendi

 

Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu

 
4.Evc Yürük Semâî/Tanbûrî Ali Efendi

 

Hicrinle gözümden acaba kan mı boşandı

 
5.Isfahan Şarkı/Hacı Arif Bey

 

Ol gonca gülü görmeyeli hayli zamandır

 
6.Isfahan Şarkı/Udi Nevres Bey

 

Kalmadı sabra kararım ey peri

 
7. Isfahan Şarkı/Hacı Arif Bey

 

Düşme ey âşık hayâle yağma yok

 
8.Isfahan Şarkı/Rahmi Bey

 

Etme bîhûde figân vaz geç gönül

 
9.Isfahan Şarkı

 

Fesleğen ektim gül bitti

 
10. Isfahan Şarkı/Hacı Arif Bey

 

Canda hasıyyet mi var sevdâ-yı cânân olmasa

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.30

 

23.Ocak.2016

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Zekâî Dede’nin


Isfahan Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

30.Ocak.2016

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Zekâî Dede’nin


Isfahan Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

06.Şubat.2016

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

A.Nâsır Dede’nin


Acembuselik  Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

13.Şubat.2016

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

A.Nâsır Dede’nin


Acembuselik  Mevlevi Ayini


 

 

MKM

Sultan Veled salonu

 

Yusuf Kayya

 

 

19.00

 

19.Şubat.2016

Cuma


 

 

“Türk Tasavvuf Müziği Konseri”

 
1.Rast Şugül/Zekâî Dede

 

Es-subhü bedâ min tal’atihî

 
2.Rast Tevşih/Suyolcuzade Salih Ef.

 

ŞefÎ’ul-halki fil-mahşer

 
3.Rast Şugül/Zekâî Dede

 

Elhamdü lillâhillezî sultânühü na’tül-ezel

 
4.Rast Şugül/Zekâî Dede

 

Muhammedün eşrafil- arabi  vel acemi

 
5.Rast Şugül

 

İn nilte yâ rîhassabâ yevmen ilâ erdıl-harem

 
6.Rast Şugül/Sadettin Kaynak

 

Fesaddaknâke yâ hayral-berâyâ

 
7.Rast Şugül/Kenan Rifâ’î

 

Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ

 
8.Rast Şugül/Zekâî Dede

 

Muallâ gavs-i sübhânî

 
9. Rast Şugül

 

Taleal bedru aleynâ

 
10.Segâh Telbiye

 

Lebbeyk allâhümme lebbeyk

 
11.Segâh Mahfel Sürmesi

 

Yâ latîfü yâ kâfî

 
12. Segâh İlahi/Hüseyin Sebilci

 

Sordum sarı çiçeğe

 
13. Hüzzam İlahi/H. İsmail Dede

 

Bağrımdaki biten başlar

 
14.Hüzzam İlahi/Ahmet Hatipoğlu

 

Şâm ü seher zikr eylerem

 
15.Hüzzam Hû Zikri/Ahmet Hatipoğlu

 

 

 

Ahmet Çalışır

 

19.30

 

20.Şubat.2016

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Beste-İ Kadîm


Hüseyni Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

27.Şubat.2016

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Beste-İ Kadîm


Hüseyni Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

05.Mart.2016

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Nâyî Osman Dede’nin


Uşşak Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

12.Mart.2016

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Nâyî Osman Dede’nin


Uşşak Mevlevi Ayini


 

 

MKM

Sultan Veled Salonu

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

18.Mart.2016

Cuma


 

 

“Türk Sanat Müziği Konseri”
 

Solist:  Ufuk Yürüç – Kağan Ulaş

 
1. Hicazkâr Şarkı/Mildan Niyazi Ayomak

 

N’olur bir an bana olsan vefakâr

 
2.Hicazkâr Şarkı/Vefik Ataç

 

Gel ey gönlüm uy bana artık

 
3.Hicazkâr Şarkı/Selahaddin Pınar

 

Bir gizli yalan söyle de aldat beni kandır

 
4.Hicazkâr Şarkı/ Selahaddin Pınar

 

Gel gitme kadın ruhumu hicranına yakma

 
5.Mahur Peşrev/T. Cemil Bey

 

6.Şedaraban Saz Semâîsi/T. Cemil Bey

 

7.Nihavend Saz Semâîsi/Cinuçen Tanrıkorur

 

8.Hüzzam Şarkı/Rakım elkutlu

 

Susmuş gece her yer sizi dinlerdi denizden

 
9. Hüzzam Şarkı/Sadettin Kaynak

 

Batarken ufukta bu akşam güneş
 

10.Hüzzam Şarkı/Sadettin Kaynak

 

Leylakların hayali salkımların emeli

 
11. Şedaraban Mersiye/Kağan Ulaş

 

Elâ gözleri dalgın geniş alnı sararmış

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.30

 

19.Mart.2016

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

İsmail Dede’in


Neva Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

26.Mart.2016

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

İsmail Dede’in


Neva Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

02.Nisan.2016

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Zekâî  Dede’nin


Sûzinâk Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

09.Nisan.2016

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Zekâî  Dede’nin


Sûzinâk Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

16.Nisan.2016

Cumartesi


 

 

” Semâ Mukâbelesi”

 

Abdürrahim Şeydâ Dede’nin


Irak Mevlevi Ayini


 

 

MKM

Sultan Veled Salonu

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

22.Nisan.2016

Cuma


 

 

“Kutlu Doğum Konseri”

 
1.Sabâ İlahi/Beste: H.İsmail Dede


Güfte: Aziz Mahmud Hüdai

 

Olmayıcak senden atâ kul neylesün

 
2.Şabâ Tevşih/Ömer Rûşenî Dede

 

Çün doğup tuttu cihân yüzünü hüsnün güneşi
 

3.Mevlid(Tevhid Bahri)

 

4.Rast Tevşih/Draman Zakiri Ahmed Ef./Güfte: Mehmed Refi’

 

Bu şeb hurşid-i evreng-i risâlet geldi dünyaya

 
5.Rast Tevşih/Beste: Itrî


Güfte: Ömer Rûşenî

 

Çün doğup tuttu cihân yüzünü hüsnün güneşi

 
6.Mevlid (Velâdet Bahri)

 

7.Uşşak Tevşih/Zekâî Dede

 

Ey hudâdan lûtf u ihsân isteyen

 
8.Uşşak Tevşih/ Güfte: Ömer Rûşenî

 

Çün doğup tuttu cihân yüzünü hüsnün güneşi

 
9.Mevlid(Merhaba Bahri)

 

10.Hüzzam İlahi/Kazım Uz

 

Nûrsun mahbûb-i sübhânım Muhammed mustafâ

 
11. Hüzzam Tevşih/ Güfte: Ömer Rûşenî

 

Çün doğup tuttu cihân yüzünü hüsnün güneşi

 
12.Mevlid (Münacaat Bahri)

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Ahmet çalışır

 

20.30

 

23.Nisan.2016

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Abdürrahim Şeydâ Dede’nin


Irak Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

30.Nisan.2016

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Nâyî Osman  Dede’nin


Rast Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

07.Mayıs.2016

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Nâyî Osman  Dede’nin


Rast Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

14.Mayıs.2016

Cumartesi


 

 

“Semâ Mukâbelesi”


 

İsmail Dede’nin


Sabâ  Mevlevi Ayini


 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

20.Mayıs.2016

Cuma

 

“Türk Tasavvuf  Müziği” Konseri


 

1.Suzidil İlahi/H. ismail Dede

 

Ey gönül gûş eyle âşıkların güftârını

 
2.Sûzidil İlahi/Zekâî Dede

 

Yüce sultanım derde dermânım

 
3.Suzidil Durak/H.İsmail Dede

 

Ayağın tozunu sürme çekelden yüzüme

 
4. Sûzidil ilahi/Ahmet Çalışır

 

Rahmet dilerse hudâ

 
5.Hicaz Tevşih

 

Ey hudânın sevgili mahbûbu

 
6.Hicaz Tevşih

 

Çün doğup tuttu cihân yüzünü

 
7.Hicaz İlahi/Hüseyin Fevzi Bey

 

Derd-i aşkınyaktı beni yâ Muhammed mustafâ

 
8.Hicaz İlahi

 

Hak hak diyen aşıklar

 
9.Hicaz Durak/Hacı Arif Bey

 

Senin âşıkların kılmaz nazar

 
10.Hicaz Arafat Duası/Kâni Karaca

 

Lebbeyk allâhümme lebbeyk

 
11.Hicaz İlahi/Doğan Ergin

 

Her kelâmın alâsı lâilâhe illallah

 
12.Hicazkâr İlahi/Zâtî

 

Biz bülbül-i lâhûtîyiz

 
13.Şehnaz İlahi/Selâhaddin Demirtaş

 

Aceb hayrân oldum aşka uyalıdan

 

 

MKM

Sultan Veled Salonu

 

Ahmet Çalışır

 

20.30

 

21.Mayıs.2016

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”


 

İsmail Dede’nin


Sabâ  Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

28.Mayıs.2016

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Mustafa Dede’nin


Bayâtî  Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

04.Haz.2016

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Mustafa Dede’nin


Bayâtî  Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

11.Haz.2016

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

İsmail  Dede’nin


Bestenigâr  Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

18.Haz.2016

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

İsmail  Dede’nin


Bestenigâr  Mevlevi Ayini

 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

25.Haz.2016

Cumartesi

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Eyyûbî Hüseyin Dede’nin


Nühüft Mevlevi Ayini


 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

02.Tem.2016

Cumartesi

 

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Eyyûbî Hüseyin Dede’nin


Nühüft Mevlevi Ayini


 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

09.Tem.2016

Cumartesi

 

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Râkım Elkutlu’nun


Karcığar Mevlevi Ayini


 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

16.Tem.2016

Cumartesi

 

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Râkım Elkutlu’nun


Karcığar Mevlevi Ayini


 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

23.Tem.2016

Cumartesi

 

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Kemal Batanay’ın


Nikriz Mevlevi Ayini


 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

30.Tem.2016

Cumartesi

 

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Kemal Batanay’ın


Nikriz Mevlevi Ayini


 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

06.Ağus.2016

Cumartesi

 

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Ahmet Çalışır’ın


Hicazkâr Mevlevi Ayini


 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

13. Ağus.2016

Cumartesi

 

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Ahmet Çalışır’ın


Hicazkâr Mevlevi Ayini


 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

20. Ağus.2016

Cumartesi

 

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Ahmed Hüsamettin Dede’nin


Râhatülervâh Mevlevi Ayini


 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

 

27. Ağus.2016

Cumartesi

 

 

“Semâ Mukâbelesi”

 

Ahmed Hüsamettin Dede’nin


Râhatülervâh Mevlevi Ayini


 

 

Mevlana Kültür

Merkezi

 

Yusuf Kayya

 

19.00

  

Yusuf KAYYA

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu

Sanat Yönetmeni

Fahri ÖZÇAKIL

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu

Topluluk Müdür V.

 

Bu yazı 6 Ekim 2015 tarihinde eklenmiştir.
Posted in: Haberler