Mevlevî Sema’ı

SEM’Â Mevlevîlik deyince ilk akla gelen semâ’, lügatte işitmek mânâsındadır. Terim olarak, mûsikî nağmelerin dinlerken vecde gelip hareket etmek, kendinden geçip dönmektir. Hz.Mevlânâ zamanında belli bir nizâma bağlı kalmaksızın dînî …

Yazının Devamı
Tasavvuf Müziği

Tasavvuf Müziği Vural YILDIRIM* …güzel sesi dinlemede kalb huzuru ve Tanrı’yle birleşme zevki vardır. Mevlâna – Mesnevî İslam konusunda araştırma yapmak isteyenlerin karşısına oldukça karmaşık sorunlar çıkar. Bu sorunların nedeni, …

Yazının Devamı
Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu

11 Eylül 1989 tarih ve 89/14537 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur. 1990 yılında Kültür Bakanlığınca açılan sınav neticesinde topluluk oluşturulmuş ve 1991 yılı Nisan ayında Konya’da çalışmalarına başlamıştır.

Yazının Devamı
 

Topluluğumuz, Kültür Bakanlığı bünyesinde 1990 yılında Türk Tasavvuf Müziğini en üst seviyede icra etmek, araştırmak ve tanıtmak amacıyla kurulmuştur. Her yıl Konya’ da kutlanan Hz. Mevlana’yı anma haftasındaki programları ifa etmekle beraber, yurdumuz genelinde birçok il ve ilçemizdeki etkinliklerde tasavvuf müziğimizden örnekler sunmakta ve sema ayinini icra etmektedir.

 

2017 - 2018 Sanat Sezonu Proğramı

>>>